fbpx CzechEnglish
loading

PRO ŠKOLY

ZAPOJTE SVOU ŠKOLU DO SBĚRU MOBILŮ S RECYKLOHRANÍM NEBO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍ LEKCE

LOVCI A SBĚRAČI
mamutí dopad mobilů na životní prostředí

RECYKLOHRANÍ

Dokáže vaše tlupa ulovit celého mamuta?!
Která tlupa přežije nejdéle?!
Zapojte se do plnění osvětového úkolu s Recyklohraním
a zkuste ulovit co nejvíc starých mobilů!

BEZPLATNÉ VZDĚLÁVACÍ LEKCE

životní cyklus mobilních telefonů

RECYKLUJMOBIL.CZ

Promítání filmu ZEMŘÍT PRO DESIGN pro PRAŽSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY a následná EVOKACE (dopad na lidi a přírodu), UVĚDOMĚNÍ (vznik a zánik elektrozařízení), REFLEXE (změna životního stylu), AKTIVNÍ ZAPOJENÍ (projekt Remobil)

PLACENÉ VZDĚLÁVACÍ LEKCE

životní cyklus mobilních telefonů

ZPRACUJEME NABÍDKU

Promítání filmu ZEMŘÍT PRO DESIGN pro MIMOPRAŽSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY a následná EVOKACE (dopad na lidi a přírodu), UVĚDOMĚNÍ (vznik a zánik elektrozařízení), REFLEXE (změna životního stylu), AKTIVNÍ ZAPOJENÍ (projekt Remobil)